Wydział rzeźby ASP w Warszawie
typ : użyteczność publiczna

status : projekt konkursowy / 2011r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Przemysław Fojcik, Danuta Fredowicz

inwestor : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

powierzchnia całkowita : ok. 3650m2

Założenia koncepcji :

– Zaprojektowanie nowej zabudowy zgodnie z Warunkami Zabudowy dla opracowanego terenu oraz z wytycznymi
Stołecznego konserwatora zabytków

– Wpisanie w istniejący, zabytkowy zespół budynków dawnych Miejskich Zakładów Sanitarnych – budynku
Wydziału Rzeżby, tak aby stworzyć funkcjonalny i atrakcyjny przestrzennie zespół nie naruszający klimatu miejsca

– Stworzenie zamkniętego zespołu budynków, odgrodzonego od zespołu cmentarnego i pobliskich terenów
przemysłowych – kamiennym murem.

– Zaprojektowanie budynku o funkcji dydaktycznej i technologicznej z możliwością organizacji wystaw i imprez

– Zaprojektowanie budynku energooszczędnego, o powściągliwej formie , w charakterze budynku przemysłowego
oraz “mieszczącego” się w założonych ramach budżetowych

– Stworzenie atrakcyjnej i uporządkowanej przestrzeni wokół zespołu budynków , z zaakcentowaniem przestrzeni
ekspozycji na „ wolnym powietrzu”( dziedziniec, taras – zielony dach )