Wiosny Ludów 5 w Katowicach
typ : budynek użyteczności publicznej

status : projekt konkursowy / 2011 r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Przemysław Fojcik, Tomasz Leszczyński, Danuta Fredowicz

inwestor : KZGM Katowice

powierzchnia całkowita : ok. 2000m2