Teatr Ochoty

typ : budynek użyteczności publicznej

lokalizacja : Warszawa, ul. Reja 9,

status : realizacja 2015r. / I nagroda w konkursie maj 2010 r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Przemysław Fojcik, Tomasz Leszczyński, Danuta Fredowicz

konstrukcja : statyk

inwestor : Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Dzielnicy Ochota

powierzchnia całkowita : 2375 m2

obiekt był nominowany do:

– nagroda portalu Sztuka Architektury – Polska Architektura XXL

Przebudowa i rozbudowa Teatru Ochoty – nominacja dla najlepszego budynku wzniesionego w roku 2015

w kategorii obiekt użyteczności publicznej

– nagroda architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy

Przebudowa i rozbudowa Teatru Ochoty – nominacja dla najlepszego budynku wzniesionego w roku 2015

w kategorii obiekt użyteczności publicznej

Założenia autorskie /

z publikacji Architektura-Murator 08/2015 : Modernizacja teatru Ochoty / Magdalena Wrzesień

Zakres opracowania konkursowego obejmował koncepcję pawilonu-ogrodu zimowego, projekt magazynów, przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu skweru. Na etapie koncepcji pokonkursowej udało się włączyć w opracowanie projekt przebudowy budynku istniejącego w stopniu zapewniającym w nim warunki ochrony p.poż. oraz higieniczno-sanitarne. Na etapie budowy zdecydowano o opracowaniu projektu salki teatralnej. Projekt powstał w oparciu o dwa podstawowe założenia. Pierwszym z nich było zbudowanie relacji przestrzennych pomiędzy obiektem istniejącym, projektowaną rozbudową i skwerem. Drugim założeniem było tak zaprojektować obiekt by stwarzał on użytkownikowi możliwość różnorodnej organizacji przestrzeni w zakresie organizacji imprez, spektakli czy zajęć ogniska teatralnego. Najciekawszym rozwiązaniem architektonicznym wydaje się być kontrast, a zarazem współistnienie lekkiego, szklanego, horyzontalnego pawilonu z wertykalnym, wybudowanym w duchu przedwojennego, klasycznego modernizmu budynkiem istniejącym. Elementem architektonicznym, który w szczególny sposób zwraca uwagę jest fasada ogrodu zimowego. Efekt uzyskano poprzez nadruk wzoru szachownicy na jednej z szyb – składowych tafli zastawów szkła zespolonego. Dzięki temu we wnętrzu uzyskano atmosferę parkowej altany, z zewnątrz natomiast zabieg ten powoduje ciągłą, zależna od pór dnia i roku zmianę charakteru elewacji. Totalne choć dość proste rozwiązanie elewacji tworzy na jej linii coś w rodzaju napięcia dziejącego się na styku wnętrza z zewnętrzem. Podstawowe problemy projektowe to typowe dla realizacji związanych z rozbudową czy przebudową budynków istniejących i związane były z koniecznością zapewnienia w budynku warunków ochrony p.poż., sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa pracy, naprawą elementów technicznych konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz z problematyką związaną z techniczną infrastrukturą zewnętrzną (przekładka kabla SN, włączenie się w sieć kanalizacji sanitarnej itp. /