Sobibór- Miejsce Pamięci
typ : muzeum / miejsce pamięci

status : projekt konkursowy / 2013 r.

zespół autorski : Jakub Magoń / wizualizacje: Łukasz Kukiełka

organizator : Państwowe Muzeum na Majdanku

Pocztówki z nieistniejących miast – ogólna idea projektu / podstawowe założenia projektowe

Następstwem zagłady narodu żydowskiego stała się nieodwracalna zmiana oblicza setek polskich miast i miasteczek. Nieliczne ślady po ofiarach zagłady to zapomniane kirkuty, synagogi. Obrazy z życia miasteczek wschodniej Polski okresu przedwojennego udało się zachować na nielicznych fotografiach, pocztówkach. Część z nich przedstawia życie społeczności żydowskich, budynki bożnic, uroczystości religijne. Ideą projektu jest próba wykorzystania zbiorów przedwojennych fotografii i stworzenie z nich trwałego śladu w posadzce będącym plastycznym motywem przewodnim nowoprojektowanego szlaku pamięci.

Koncepcja projektu wynika z przyjętych ogólnych / podstawowych założeń projektowych
– wyznaczenie w sposób czytelny przebiegu trasy pamięci ścieżki edukacyjnej / narracyjnej
– stworzenie w kluczowych punktach trasy symbolicznych form upamiętnienia przestrzeni emocjonalnych
– zachowanie istniejących form upamiętnienia takich jak pomniki, ścieżki, aleja pamięci
– zaprojektowanie otoczenia grobów masowych w sposób umożliwiający łatwą modyfikację zaproponowanego założenia z uwagi na zmiany wynikające z możliwych nowych wyników badań archeologicznych

Charakter architektury budynku centrum dla zwiedzających.
Zaprojektowano budynek w układzie horyzontalnym, przyjmując za kontrę – tło jakie stanowi las. Zaprojektowano budynek o czytelnej, prostej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w tradycyjnej konstrukcji – murowanych ścian i żelbetowych stropów. Między innymi ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zdecydowano o jednym poziomie parteru – 0.00. Przestrzeń wystawowa pozwala na łatwe dostosowanie scenariusza wystawy, dogodne połączenie ze strefą wejściową oraz magazynową. Zdecydowano o totalnym wykończeniu elewacji drewnem – przede wszystkim ze względu na jakość estetyczną pięknie starzejącego się materiału, zwłaszcza w kontekście przyrody.