Sala Koncertowa w Rybniku
typ : Użyteczność publiczna

status : projekt konkursowy / 2015 r. wyróżnienie

zespół autorski : Jakub Magoń, Mateusz Rymar

zamawiający : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Rybniku

organizator : SARP o. Katowice

ogólne założenia ideowe
Podstawowym pytaniem projektowym jest to w jaki sposób nawiązać nową zabudową do budynku istniejącego oraz otaczającego terenu. Analiza terenu jak i struktury funkcjonalno-przestrzennej budynku istniejącego wskazują kierunki, możliwości otwarć, w pewnym sensie narzucają rozwiązania lokalizacyjne i kompozycyjne.
Obiekt zaprojektowano w oparciu o dwie zasady: osiowość i symetrię.
Wykreślono dwie osie kompozycyjno-widokowe:
Oś 1 – na której zbudowany jest budynek istniejący
Oś 2 – prostopadła do osi 1 – kierująca na linii wschód – zachód, wyznaczająca przestrzeń łącznika między istniejącym a nowoprojektowanym obiektem
Stanowią one podstawą kształtowania nowej zabudowy.
podsumowanie
Podsumowując, kluczowe dla projektu są założenia polegające na:
– współzależności z terenem kwartału
– współistnieniu z istniejącym budynkiem Szkoły Muzycznej
– integracji przestrzeni nowobudowanych z istniejącymi oraz wewnętrznych z zewnętrznymi
– zapewnienia przestrzennej oferty zapewniającej różnorodne korzystanie z budynku
– stworzenie nowej jakości przestrzennej – budynku niezwykłego