Rozbudowa domu kultury o salę taneczną – Włoszczowa
typ : budynek użyteczności publicznej

status : projekt konkursowy / 2017 r. – wyróżnienie honorowe

zespół autorski : Jakub Magoń, wizualizacje: Monika Bucholc

inwestor : SARP Kielce

powierzchnia całkowita : ok. 500m2

1. Ogólne założenia ideowe
Projektowany budynek stanowić ma tło dla istniejącej zabudowy, zieleni parkowej oraz wydarzeń artystycznych.
Planowana rozbudowa ma stanowić pretekst uporządkowania przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury.
Z uwagi na niewielki budżet obiekt należy zaprojektować w prostej konstrukcji i technologii.

2. Kompozycja elementów przestrzennych w odniesieniu do budynku istniejącego
Rozbudowę budynku Domu Kultury zaplanowano w kierunku północnym. Takie ustawienie pozwala na optymalne połączenie z budynkiem istniejącym w zakresie funkcjonalnym oraz kompozycyjnym. Zdecydowano zachować dominujący charakter części istniejącej, w związku z tym nowy obiekt ustawiono w stosunku do istniejącego pod kątem (30°). Konsekwencją takiego ustawienia jest podział terenu na przestrzenie „związane” przestrzennie i funkcjonalnie z poszczególnymi częściami budynku. Od strony zachodniej znaczenia nabiera plac wejściowy, przy części rozbudowanej znajduje się zieleń parkowa, od strony wschodniej zaplanowano dojazd i zaplecze obiektu. Zdecydowano o uporządkowaniu poszczególnych stref z ramach zagospodarowania terenu. Poprzez przebudowę parkingu uzyskano dogodniejsze proporcje przedpola budynku oraz fragmentu strefy zielonej pomiędzy placem głównym, a częścią rozbudowaną. W strefie parkowej wyznaczono na nowo alejki wzdłuż których ustawiono ławki. Zdecydowano o dwóch typach oświetlenia zewnętrznego, przy placu głównym proponuje się ustawienie lamp o wysokości 3,5m, w strefie parkowej proponuje się podświetlenie drzew z punktów w posadzce. Elementem oświetlenia będzie też przestrzeń Sali na świeżym powietrzu, sączące się przez drewniane żaluzje światło przypominać będzie rodzaj przeskalowanego lampionu.

3. Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna wnętrza obiektu
Rozbudowę zaplanowano jako północne skrzydło budynku istniejącego. Połączenie komunikacyjne odbywać się będzie poprzez hol główny kosztem niewielkiej przestrzeni bufetu. Do sali tanecznej prowadzić będzie szeroki korytarz z którego zaprojektowano dostęp do pomieszczeń towarzyszących (zespoły sanitarno-szatniowe, gabinet instruktorów, pomieszczenie gospodarcze). Od strony północno- zachodniej zaprojektowano półotwartą, zadaszoną przestrzeń wielofunkcyjną. Stanowi ona kontynuację bryły rozbudowy i służyć ma jako sala ćwiczeń na wolnym powietrzu, kino letnie, scena. Możliwość wyjścia na tę przestrzeń z Sali Tanecznej umożliwia organizację wydarzeń na wolnym powietrzu, spektakli, zajęć itp. Oświetlenie Sali Tanecznej zaprojektowano poprzez duże okno wychodzące na zieleń parkową, mniejsze od strony placu głównego oraz świetlik w dachu wzdłuż elewacji wschodniej. Wysokość w świetle Sali tanecznej to 6m, dla komfortu akustycznego zastosowano na ścianach panele z perforowanej sklejki na warstwie wełny mineralnej.

4. Materiały i konstrukcja
Z uwagi na niewielki budżet inwestycji rozbudowę zaprojektowano jako prosty obiekt w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane z bloczków gazobetonowych, stropodachy żelbetowe, konstrukcja ścian i zadaszenia sceny letniej w konstrukcji stalowej. Jako materiał wykończeniowy zaplanowano wykorzystać deski elewacyjne. Ściany zaprojektowano jako trójwarstwowe ocieplone wełną mineralną.

5. Podsumowanie
Planowana rozbudowa stanowić będzie WARTOŚĆ DODANĄ terenu wokół Domu Kultury – przyczyni się do jej uaktywnienia oraz nada tej przestrzeni znaczenia w wymiarze funkcjonalnym, estetycznym i kompozycyjnym.