Przystanek Piotrkowska-Centrum w Łodzi
typ : infrastruktura

lokalizacja : Łódź

status : projekt konkursowy / 2012r.

zespół autorski : Jakub Magoń / wizualizacje: Adrian Hałat, Rafał Przybyłka

inwestor : ZDiT w Łodzi

Opis koncepcji

Zadaszenie centrum przesiadkowego zostało zaprojektowane jako struktura składająca się z 14 “samodzielnych” form przestrzennych – “kielichów”.

Ich kształt wynika ze statyki każdego z nich. Wymiary jednego elementu to : wysokość – 7,15m, szerokość – 15,825m, długość – 10,71m.

Ich oparcie znajduje się tylko na wewnętrznych peronach co pozwala na lepszą widoczność z ulic , a także dogodniejszą ustawność elementów architektonicznych – kiosków sprzedaży biletów. “Kielichy” zaprojektowano w konstrukcji stalowej, wypełniając pola jakie znalazły się między profilami stalowymi :
1. Nieprzezroczystą polerowaną blachą aluminiową malowaną na kolor czarny
2. Szkłem bezpiecznym / zgodnie z wymogami regulaminu dotyczącymi przezroczystości zadaszenia.
Dowolna kompozycja przezroczystych pól / jednak w oparciu o ten sam podział wynikający z konstrukcji / sprawia, że obiekt stanowiąc spójną całość będzie dostarczał zróżnicowanych wrażeń w odbiorze estetycznym.
Ważnym elementem plastycznym jest uzyskanie ciekawej gry światłocienia, zarówno na w bryle obiektu, jak i na posadzce. Każdy z elementów / kielichów / wyposażony jest w instalację odwodnienia / podgrzewany wpust + kanał wewnątrz/.Oświetlenie sztuczne zamontowano wewnątrz elementów, światło wydobywa się ze szczelin na połączeniach płaszczyzn tworzących bryłę .

Na zewnętrznych peronach zaprojektowano kioski sprzedaży biletów i prasy. Zaprojektowano je jako proste bryły, o zoptymalizowanym programie użytkowym. Ich zewnętrzne ściany pokryte zostaną płytkami ceramicznymi w kolorze szarym.
Inne elementy małej architektury to :
1 – ławki / wymiary 42,5 X 350 X 120 / – zaprojektowane w konstrukcji stalowej, siedzisko drewniane, kolor grafitowy
2 – automaty do sprzedaży biletów wykończone blachą aluminiową w kolorze grafitowym. Automaty wyposażono w system informacji elektronicznej dotyczący map i rozkładu jazdy.
3 – barierki stalowe
4 – systemowe tablice / wyświetlacze czasu i kierunków przyjazdów tramwajów

Budowli nadano rzeźbiarski i jednocześnie inżynieryjny charakter. W założeniu budowla ma porządkować przestrzeń, ale też nadać jej dodatkowego znaczenia – właściwego dla ważnego i rozpoznawalnego punktu na mapie Łodzi.