Pracownia artysty malarza w Lubaczowie
typ : przebudowa

status : projekt koncepcyjny / 2011 r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Przemek Fojcik

inwestor : prywatny