Panteon-mauzoleum w Warszawie
typ : forma upamiętnienia

status : projekt konkursowy / 2015r.

zespół autorski : Jakub Magoń, wizualizacje: Łukasz Kukiełka

inwestor : Rada ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa / ZG SARP

1. Przyjęta idea rozwiązań przestrzennych elementów zagospodarowania całego terenu opracowania konkursowego.

Ogólna idea projektu polega na stworzeniu przestrzeni o kontemplacyjnym charakterze pozwalającej na swego rodzaju „wyłączenie” się ze świata zewnętrznego, wyciszenie i złożenie hołdu pamięci ofiar zbrodni.

Etap I
Zaprojektowano obiekt Mauzoleum, który niemal w całości wypełnia teren oznaczony jako Ł”a”. Od strony południowo-wschodniej budowli zaprojektowano tymczasowy chodnik z którego prowadzi wejście do jej wnętrza.
Etap II
Na terenie Ł”b” zaprojektowano plac będący uzupełnieniem całości kompozycji przestrzennej założenia.

2. Założenia i rozwiązania architektoniczne i funkcjonalno-użytkowe obiektu Panteonu-Mauzoleum
i zagospodarowania całego terenu opracowania konkursowego.

Całość założenia
Na całość założenia składają się dwa elementy odpowiadające poszczególnym etapom inwestycji: obiekt Mauzoleum będący budowlą o znacznej kubaturze, sprawiającym wrażenie monolitu, oraz plac przed Mauzoleum.

Etap I – obiekt
Przyjęte rozwiązania architektoniczne mają na celu stworzenie wyjątkowej atmosfery we obiekcie, której szczególnym budulcem jest przenikające do wnętrza światło. Światło dostaje się do wnętrza przez otwory w perforowanej ścianie z cegły oraz poprzez szczeliny w sklepieniu na styku żelbetowych kielichów.

Obiekt Panteonu-Mauzoleum zaprojektowano na planie kwadratu o wymiarach 15,5×15,5m. Wymiar ten wynika z sposobu rozłożenia miejsc na trumny wewnątrz obiektu, te rozstawiono na trzech poziomach na całych długościach wewnętrznych ścian. Ściany w których znajdują się przegrody na trumny stanowią bazę elewacji obiektu. Wnętrze obiektu sklepiono konstrukcją kielichową żelbetową wspartą na 4 słupach-kielichach. Przestrzeń między sklepieniem a ścianą-bazą stanowi relief – perforowana ściana wykonana z cegły.

Etap II – plac
Plac wyniesiony jest nad poziom terenu, na jego posadzce zaprojektowano punkty świetlne sprawiające wrażenie „wiecznych” zniczy. Bliżej wejścia do Mauzoleum zaprojektowano krzyż przy którym planuje się urządzić miejsce składania kwiatów i zniczy nieznanym ofiarom.

Składanie kwiatów i organizacja uroczystości:
Wydzielone miejsca na trumny posiadają od strony wnętrza i na zewnątrz półki na których można postawić znicze lub małą wiązankę kwiatów.
W trakcie uroczystości przewidziano składanie wiązanek i kwiatów oraz oddawania hołdu w następujących miejscach:
etap I – przed wejściem do obiektu na zaprojektowanym chodniku
etap II / całość realizacji / – na zaprojektowanym placu przy krzyżu

3. Powiązania z terenami sąsiednimi.
Zaprojektowany obiekt wypełnia w całości teren Ł”a” stykając się ścianami z ciągami pieszymi od stron Pn-Wsch, Pn-Zach i Poł-Zach. Od strony Poł-Wsch zaprojektowano wejście do obiektu, w etapie I będzie ono prowadzić z projektowanego chodnika między obiektem Mauzoleum, a terenem Ł”b”, w etapie II będzie ono prowadzić z projektowanego placu poświęconego ofiarom zbrodni komunistycznych.