Osiedle „Słoneczny Stok” w Rzeszowie
typ : zabudowa wielorodzinna

status : projekt przetargowy / 2016 r.

zespół autorski : Jakub Magoń / wizualizacje: Monika Bucholc

organizator : Spółdzielnia Mieszkaniowa Projektant

Opis koncepcji

Podstawowe założenia projektowe to
1. Zaplanowano zabudowę na osi północ-południe. Takie ustawienie bloków zapewnia penetrację światła dziennego w przestrzeniach niezabudowanych /między blokami / – tym samym optymalne warunki doświetlenia mieszkań. Ponadto dzięki takiemu ustawieniu bloków zabudowy przestrzenie podwórzy / między blokami / stanowić będą miejsce wypoczynku, dogodnych warunków dlanp. uprawiania ogródków zlokalizowanych przy wejściach do budynków.

2. Wykorzystanie rzeźby terenu – poprzez zabudowę “tarasową” umożliwia się stworzenie parkingów podziemnych z wygodnym wjazdem od strony “niższej” oraz wytworzenie przestrzeni półprywatnych – tarasów – podwórek. Takie dopasowanie zabudowy do terenu powoduje jednocześnie strefowanie przestrzeni – wytwarzanie bezpiecznych / przestrzennie wydzielonych / terenów przeznaczonych konkretnym mieszkańcom.

3. Wyznaczenie stref przestrzennych w ramach projektowanego osiedla. Odpowiedni podział struktury przestrzeni ogólnej na przestrzenie
prywatną, półprywatną, pół-publiczną stanowi podstawę zdrowych relacji międzysąsiedzkich. Przyporządkowanie konkretnych miejsc /parkingów, terenów zielonych/ konkretnym blokom zabudowy, tworzenie jasnych relacji przestrzennych powoduje poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa, czegoś w rodzaju wzajemnego nadzoru / np nad bawiącymi się na podwórzu dziećmi /. W ramach jasno określonych przestrzeni łatwiej jest zapanować nad ładem estetycznym / ogródki, mała architektura itp. /

Ponadto zaprojektowano znaczącą ilość miejsc parkingowych, jednak że w otoczeniu zieleni – wzdłuż projektowanych ulic zaplanowano szpalery drzew. Zaprojektowano wygodne, skromne estetycznie, ale przemyślane przestrzennie budynki.