Muzeum Literatury Warszawa
typ : Użyteczność publiczna

status : projekt konkursowy / 2015 r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Mateusz Rymar

organizator : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Ogólne założenia ideowe

Powojenna odbudowa Warszawskiej Starówki stanowi najwyższej próby świadectwo kultury polskiej. W ramach odbudowy udało się odtworzyć substancję wybudowaną, nadając jej jednocześnie rangę ponadczasowości narodowego symbolu. Tym co stanowi o wyjątkowości tej przestrzeni jest jej niespotykana jakość zarówno w ujęciu namacalnym jak i mentalnym.

Przestrzeń zbudowana jest odzwierciedleniem kultury, stanu formalno-prawnego, ekonomii, przemian społeczno-politycznych. Powojenne przewartościowanie systemu prawnego zaprzeczyło pierwotnym procesom inwestycyjnym, których źródło stanowiły reguły budowania podporządkowane prawu własności gruntów oraz związanym z nim gospodarowaniu przestrzenią . Tym samym wyjątkowo cennym jest fakt odbudowy w ramach nie tylko substancji budowlanej, ale może i ważniejszym w ramach pierwotnych podziałów ewidencyjnych. Podziały te w sposób decydujący cechowały przestrzeń zabudowy/nie-zabudowy, wciąż stanowią niewidzialne dziedzictwo, wartość historyczną, kulturową, badawczą.

Podziały parceli kryją echo dawnego warszawskiego podwórka, przywołanie tego charakteru stanowi podstawę przyjętych rozwiązań projektowych.