Mediateka W Płocku
typ : użyteczność publiczna

status : projekt konkursowy / 2013r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Łukasz Kukiełka / wizualizacje /

inwestor : Książnica Płocka im.Władysława Broniewskiego

powierzchnia całkowita : ok. 1800m2

1. Ogólne założenia ideowe – opis przyjętych rozwiązań projektowych

Usytuowanie projektowanego budynku, jego forma oraz charakter wynikają z następujących, podstawowych założeń ideowych:

– powiazanie budynku z terenami sąsiednimi przy uwzględnieniu stanu istniejącego oraz zapisów MPZP
– podział działki na część zabudowaną oraz „parkową” / zagospodarowanie terenu z myślą o pozostawieniu części terenu pod możliwą zabudowę w przyszłości
– wyizolowanie terenu z otoczenia – stworzenie miejsca w przestrzeni publicznej o nowej, niespotykanej atmosferze
– stworzenie budynku niejednoznacznego, w pewien sposób tajemniczego, intrygującego, budynku o kilku obliczach, zaskakującego tzn. o innym charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, jednocześnie czytelnego i prostego w swojej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

2. Koncepcja zagospodarowani terenu

Zdecydowano o podziale działki na część zabudowana i „parkową”.
Budynek zaprojektowano we wschodniej części działki , z głównym wejściem od północy z ulicy Miodowej. Budynek „łączy” się z planowanym w MPZP ciągiem pieszo-jezdnym biegnącym wzdłuż południowej granicy działki. Połączenie to stanowi wielofunkcyjna „sztuczna uliczka – pasaż kultury” przecinająca budynek, będąca jednocześnie komunikacją wewnętrzną budynku, foyer, mieszczącą kawiarenkę czy punkt sprzedaży książek.
Część parkową stanowi kompozycja krajobrazowa alejek wyznaczonych na planie okręgów. Między alejkami spacerowymi planuje się posadzenie drzew owocowych np.wiśni.
Całość terenu wydzielona została żywopłotem, z wyjątkiem strefy wejściowej z ulicy Miodowej, tu ogrodzenie stanowi mur wraz ze stalową bramą przesuwną i furtą.
Miejsca parkingowe zlokalizowano w strefie przedwejściowej do budynku, oraz w strefie „zapleczowej” – wzdłuż wschodniej granicy działki

3. Koncepcja architektoniczno-budowlana budynku

3.1 opis rozwiązań funkcjonalnych budynku – struktura funkcjonalno-przestrzenna obiektu
Zgodnie z założeniami zamawiającego budynek podzielono na cztery główne moduły:
– MODUŁ WYPOŻYCZALNIA
– MODUŁ ADMINISTRACYJNY
– MODUŁ MULTICENTRUM
– MODUŁ KONFERENCYJNO-WIDOWISKOWY

Zdecydowano o dodaniu dodatkowej przestrzeni którą nazwano – „PASAŻ KULTURY”
Budynek przecina sztuczna uliczka-„pasaż kultury” będąca osią komunikacyjną łączącą poszczególne funkcje-moduły. W ujęciu architektonicznym porządkuje ona przestrzeń wewnętrzną budynku, charakteryzuje konkretne przestrzenie, pozwala się łatwo odnaleźć użytkownikom poszczególnych modułów. Natomiast z punktu widzenia szerszego / w skali urbanistycznej / uliczka ta stanowi połączenie ulicy Miodowej z planowanym w MPZP ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym wzdłuż południowej granicy działki – co w założeniu ma mieć wpływ na aktywizację/przepływ potencjalnych użytkowników przez obiekt. Oprócz oczywistej fukcji komunikacji, w pasażu znajdują się funkcje obsługujące obiekt takie jak: kawiarenka/bufet, foyer, mała księgarnia.
O takim, a nie innym usytuowaniu poszczególnych modułów w strukturze funkcjonalno-przestrzennej obiektu zadecydowały czynniki takie jak: dostępność, doświetlenie światłem dziennym, aspekty akustyczne. Po wejściu do budynku od strony ulicy Miodowej tj wejściem głównym trafiamy w główną oś komunikacyjną, po jej prawej stronie usytuowano MODUŁ WYPOŻYCZANIA, skręcając zaraz przy wejściu w lewo trafimy do holu gdzie znajdują się :szatnia, toalety i klatka schodowa prowadząca na piętro gdzie mieści się MODUŁ MULTICENTRUM wraz z MODUŁEM ADMINISTRACYJNYM, po lewej stronie „pasażu kultury” / na wysokości foyer / znajduje się MODUŁ KONFERENCYJNO-WIDOWISKOWY.

– MODUŁ WYPOŻYCZALNIA – najbardziej widoczny ze strefy przedwejściowej znajduje się po prawej stronie osi komunikacyjnej, stanowi jednokondygnacyjną przestrzeń założoną wokół wewnętrznego atrium. Pod względem architektonicznym jest przestrzenia najbardziej w budynku nasyconą światłem dziennym, o dużej ilości przeszkleń. Od strony budynku, strefy przedwejściowej oraz atrium zastosowano szkło przezroczyste, od strony parku zdecydowano o szkle półtransparentnym. Wewnętrzne atrium organizuje -dzieli przestrzeń biblioteki na poszczególne funkcje. Użytkownicy mogą korzystać z książek na wolnym powietrzu, atrium może służyć też innym celom, organizacji mini koncertów, czy spotkań poetyckich „pod chmurką”. Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń modułu wypożyczalni są zgodne z wymaganiami przedstawionego przez zamawiającego programu użytkowo-funkcjonalnego.

– MODUŁ KONFERENCYJNO-WIDOWISKOWY – stanowi go dwukondygnacyjna przestrzeń sali głównej wraz z zapleczem, tj. kulisami, magazynem i garderobą. Sala pozwala na wielofunkcyjne użytkownie, może służyć za salkę teatralną, konferencyjną, zapewniono możliwość podziału przy pomocy ścian składanych. Przewidziano łatwe w demontażu stalowe podesty dla sceny i widowni. Zapewniono ewakuację bezpośrednio na zewnątrz budynku, oraz obsługę techniczna sali z przestrzeni zapleczowej działki.

– MODUŁEM ADMINISTRACYJNYM – typowe pomieszczenia administracji umieszczono na piętrze, z oknami wychodzącymi na stronę wschodnią.

– MODUŁ MULTICENTRUM – znajduje się na piętrze, w jego skład wchodzą dwie salki oraz magazyn.