Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenów przy urzędzie gminy Michałowice w regułach ze szczególnym uwzględnieniem kampusu edukacyjnego oraz energoefektywnego przedszkola
typ : zagospodarowanie terenu / użyteczność publiczna

status : projekt konkursowy / 2019r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Mateusz Rymar

organizator : Gmina Michałowice Reguły przy współpracy SARP oddział Warszawa