Koncepcja formy poidełka dla M. St. Warszawy

typ : Mała forma

status : projekt konkursowy / 2017 r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Mateusz Rymar

organizator : Miasto Stołeczne Warszawa przy współpracy SARP oddział Warszawa

IDEA – „W” jak Warszawa / „W” jak woda
Formę poidełka zbudowano w oparciu o kształt litery „W”, takie rozwiązanie pozwala na rozmieszczenie
poszczególnych funkcji (mis oraz mocowań) na ramionach/nóżkach „litery”. Uprzestrzennienie tego kształtu tworzy konstrukcyjną stabilność oraz zapewnia wewnętrzną przestrzeń dla umieszczenia instalacji.

1 rozwiązania funkcjonalno-użytkowe
Zaproponowana forma pozwala spełnić założenia ergonomiczne w odniesieniu do potrzeb korzystania z poidełka
przez osoby różnego wieku. Zaprojektowano misy na wysokościach 105cm i 85cm. Ramię niższe wyprofilowano w wysięg co pozwala na wygodne korzystanie z poidełka osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ponadto
zaprojektowano misę dla zwierząt w formie otwieranej klapy przy ramieniu wyższym literki „W”. Kranik napełniający misę dla zwierząt służy też napełnianiu pojemników, butelek lub kubków.

2 rozwiązania techniczne, materiałowe i konstrukcyjne
Poidełko składa się z dwóch części: podstawy i obudowy. Podstawę stanowi zamocowana do podłoża blacha
aluminiowa o grubości 20mm. W blasze zaprojektowano otwór o obrysie studzienki wodomierzowej, blacha została odpowiednio wyprofilowana i wyfrezowana dla zapewnienia stabilnego ustawienia na niej obudowy poidełka. Obudowę zaprojektowano jako konstrukcję samonośną z zespawanych ze sobą wyprofilowanych i wyfrezowanych arkuszy blachy aluminiowej grubości 10mm. Ciężar obudowy to około 80 kg.

3 rozwiązania instalacyjne w tym sposób odprowadzania zużytej wody
Zaprojektowano system doprowadzający wodę do kraników.
Jako element połączenia hydrantu z systemem instalacji poidełka zastosowano rurę stalową mocowaną do wyjścia z hydrantu na takiej samej zasadzie jak stojak hydrantowy. System instalacji tworzą seria redukcji pozwalająca na wprowadzenie wody do przewodu Ø 20 oraz zawory : odcinający, antyskażeniowy i redukcyjny. W miejscu połączenia przewodu Ø 20 z przewodem elastycznym doprowadzającym wodę do kraników zaprojektowano zawór odcinający pozwalający na odpięcie instalacji.Zużyta woda odprowadzana będzie na posadzkę zewnętrzną rurkami PCV wyprowadzonymi przez otwory rewizyjne / montażowe w dolnej części poidełka. W tym miejscu zaprojektowano wymianę płyt posadzki na pozwalające na odpływ i nierozbryzgiwanie wody.

Podsumowanie
Kształt litery sam w sobie jest wyraźnym znakiem graficznym, w zamierzeniu stanowić ma przestrzenne logo,
wyraźnie znaczyć swoją funkcję w przestrzeni ulicy/placu.