Hotel w Lubaczowie
typ : hotel

status : koncepcja / 2010 r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Przemysław Fojcik, Tomasz Leszczyński

inwestor : prywatny

powierzchnia całkowita : ok. 600m2