Dom – Jura Krakowsko-Częstochowska
typ : budynek mieszkalny jednorodzinny

lokalizacja : Jura Krakowsko-Częstochowska

status : koncepcja 2010

zespół autorski : Jakub Magoń, Tomasz Leszczyński, Przemysław Fojcik

inwestor : prywatny

powierzchnia całkowita : ok. 150 m2