Bunkier Sztuki w Krakowie
typ : Użyteczność publiczna

status : projekt konkursowy / 2016 r.

zespół autorski : Jakub Magoń, Mateusz Rymar

organizator : Galeria Sztuki Wspólczesnej Bunkier Sztuki

Opis ogólny koncepcji – idea projektowa
Negatyw architektury. Budowanie relacji wewnątrz-na zewnątrz.
Głównym założeniem projektu jest wyeksponowanie elewacji budynku istniejącego, tym samym przywrócenie pierwotnego charakteru architektury Bunkra Sztuki.
Wszystkie działania projektowe są konsekwencją dwóch podstawowych decyzji:
I – w zakresie rozbudowy – rezygnacja ze stałych kubatur w poziomie chodnika/placu
II – w zakresie rozbudowy – cofnięcie części nadbudowanej od lica elewacji budynku istniejącego
Rezygnacja ze stałej kubatury na poziomie chodnika/placu stwarza konieczność usytuowania i zapewnienia dostępu do pawilonu kawiarni w poziomie -1. W tym celu zaprojektowano podziemne patio, z zejściem szerokimi schodami od strony północno-wschodniej. Rzecz która początkowo wydawała się przeszkodą /trudny dostęp/ staje się atutem budynku. Ukryte Patio stanowić będzie wielofunkcyjną przestrzeń zewnętrzną. W zamyśle przestrzeń komunikacyjna, będzie nową, połączoną z miastem salą wystawową.
Konsekwencją cofnięcia nadbudowy od lica elewacji budynku istniejącego powoduje utworzenie pustych przestrzeni w poziomie dachu – tym samym zdecydowano o stworzeniu układu tarasów widokowych, włączonych w „ścieżkę zwiedzania”. W ramach „piątej elewacji” wydzielono kilka dodatkowych przestrzeni różniących się wzajemnie skalą, zamknięciem-otwarciem, wykończeniem materiałowym.