Bank Spółdzielczy / Oleszyce
typ : budowa budynku oddziału Banku

lokalizacja : Oleszyce

status : realizacja 2015 / projekt 2014

zespół autorski : Jakub Magoń / jmpa / ; Łukasz Kukiełka /wizualizacje/

inwestor : Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

powierzchnia całkowita : ok. 150 m2

Budynek został wyróżniony w konkursie “Budowa Roku Podkarpacia / 2015 ” – otrzymał nagrodę III stopnia w kategorii Budynek Usługowy

Budynek otrzymał nagrodę GRAND PRIX oraz I Nagrodę w kategorii Obiekty użyteczności publicznej Podkarpackiego Przeglądu Architektury / 2015-2017

Opis ideowy

Budynek odziału Banku Spółdzielczego usytuowany jest w Oleszycach przy ul. Rynek i Kopernika.

Zaprojektowany budynek nawiązuje swoją formą do otoczenia i nie narusza ładu przestrzennego poprzez:
– zachowanie linii zabudowy wyznaczonej przez ciąg kamienic usytuowanych od strony wschodniej
– zachowanie wysokości gzymsów oraz kalenic wyznaczonych przez ciąg kamienic usytuowanych od strony wschodniej
– zachowanie kąta nachylenia połaci dachowych
– zachowanie skali budynku usytuowanego w przestrzeni rynku małego miasta

Zaprojektowano dach dwuspadowy o pochyleniu połaci pod kątem 30 stopni. Gospodarcza, jednokondygnacyjna część / od strony południowej / została przykryta dachem płaskim,
wykorzystanym jako przestrzeń techniczna.

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z głównym wejściem od strony północnej – od Rynku. Na parterze znajduje się sala obsługi z pokojem kredytów. Na piętrze
zaprojektowano gabinet dyrektora oddziału, pomieszczenie dla serwerowni, blok sanitarno-socjalny. Z wydzielonego podwórza zaprojektowano dostęp do pomieszczeń
gospodarczego i śmietnika.

Zaprojektowano budynek „współczesny” będący świadectwem czasów w jakich powstaje. Świadomie zrezygnowano z historyzującej stylizacji. Wykorzystano możliwości jakie
dają dostępne dziś materiały z detalem będącym efektem możliwości współczesnej techniki budowlanej. Minimalistyczny charakter elewacji podkreśla elementarne
architektoniczne wartości tj: skalę i proporcje. Założeniem projektowym było wpisanie nowego budynku w kontekst przestrzenny, wypełnienie luki w południowej pierzei Rynku,
dopełnienie tła dla zabytkowego budynku Ratusza.

Obiekt wpływa pozytywnie na przestrzeń Rynku miasteczka, funkcjonalnie dopełnia centro-twórczy charakter miejsca, “porządkuje”, ale nie “podporządkowuje sobie”
najbliższe otoczenie.